SİLVANLILAR EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

  • 26 Temmuz 2015 Pazar Günü Düzenleceğimiz Piknik şölenimize Tüm Üyelerimiz, Dostlarımız ve Silvana Gönül verenler Davetlidir...
  • Ayrıntılar için tıklayınız...
  • SİLVANLILAR GECESİ
  • Silvanlı halkımız 11 Ocak Cumartesi (19:00 - 23:00) Günü buluşuyor.Tüm Halkımız Davetlidir.(Ayrıntılar için tıklayınız)
  • ''MEYA FARQİN EĞİTİM DESTEK EVİ'' KİTAP TOPLAMA KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR. (19/11/2013 İLE 25/12/2013)
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • SİLVANLI GENÇLER, DERNEK TOPLANTISINDA PAZAR GÜNÜ(10.11.2013) BİR ARAYA GELİYOR.
  • Ayrıntılar için tıklayınız!
  • 09/06/2013 PAZAR GÜNÜ DERNEĞİMİZDE SAAT 11'de KAHVALTILI TOPLANTIMIZ OLACAKTIR.
  • SİLVAN İLÇEMİZİN OKULLARINA DAĞITILMAK ÜZERE KİTAP BAĞIŞ KAMPANYAMIZ BAŞLADI!
  • Kitaplarımızı en geç 10 Haziran 2013 e kadar derneğimize teslim edelim lütfen!
  • 23 Haziran 2013 Pazar Günü Düzenleceğimiz Piknik şölenimize Tüm Üyelerimiz, Dostlarımız ve Silvana Gönül verenler Davetlidir...
  • Her Pazar Günü Derneğimizde Kürtçe Dersi
  • Ayrıntılar için tıklayınız!
  • GENÇLERİMİZ İÇİN BİR EL UZATIN!
  • Bağışlarınızı bekliyoruz. (Ayrıntılar için tıklayınız)
  • SİLVANLILAR FİKİRLERİNİ PAYLAŞIYOR!
  • Ayrıntılar için tıklayınız
  • DERNEĞİMİZİN FACEBOOK SAYFASI AÇILDI!
  • TIKLAYINIZ!
  • Silvanlilar Eğitim Kültür Yardimlaşma ve Dayanişma Derneği

Sayfamıza Hoşgeldiniz...

HÜKÜM SÜRENLER

SİLVAN'DA HÜKÜM SÜREN DEVLETLER

aslan-kaplan ve gunes-fot.nejat satici

TARİH BOYUNCA SİLVAN'DA HÜKÜM SÜREN DEVLETLER VE HÜKÜM YILLARI

Silvan,tarih boyunca Diyarbakır ile ortak ve yaşıt bir tarihi geçmişe sahip olmuştur.Farklı zamanlarda bazen Silvan başkent veya bölge merkezi olarak, bazen de Diyarbakır başkent veya bölge merkezi olarak birlikte iki kardeş şehir gibi tarih sahnesinde rol almışlardır.

Mervaniler idaresinde bir kültür ve ticaret merkezi olan Silvan başkent iken,Diyarbakır ilim ve sanatta islam aleminin 4. önemli kültür merkezi olarak adını tüm dünyaya duyurmuştu.

kulfakapi-silvan-fot.nejat satici

Konum itibarı ile bölgeye hükmeden,bölgenin ve uygarlığın beşiği sayılan kentlerinden Amid, Urfa, Mardin, Hasankeyf, Siirt, Bitlis, Harput, Erzen, Muş ve Erzurum gibi illere yakın oluşu , bu illerin merkezinde ve güzergahında bulunması, önemli bir kültür,ticaret ve idare merkezi olması Silvan'ın bölge tarihi üzerindeki rolunu korumasını sağlamıştır.

Silvan,Tigranokerta adıyla 300 bin nüfuslu bir imparatorluk başkenti ünvanının yanında,Roma-Bizans döneminde Martyropolis-Justinianopolis adlarıyla bölgenin en önemli askeri merkezi (Garnizon) olma özelliğini korumuş, orta çağda ise ilim,sanat ve kültür merkezi olan Silvan, Meyafarıkin adıyla Hamdanilerin ikinci merkezi, Mervani devletinin başkenti,Mardin-Meyafarkin Artuklularının iki başkentinden biri ve Eyyubilerin Meyafarkin kolunun başkenti olarak tarih sahnesindeki önemli yerini almıştır. Nejat SATICI

f-malabadi koprusu-silvan-fot.nejat satici

silvan kitabe-fot.nejat satici

HÜKÜM YILLARI

İLK ÇAĞLARDAN HIRİSTİYANLIĞA KADAR

M.Ö. 3000-1260 Hurri-Mitani (Subarular)
M.Ö. 1260-1190 Asurlular
M.Ö. 1190-1116 Nirbi-Kirhi prenslikleri
M.Ö. 1116-1090 Asurlular
M.Ö. 900-825 Bit-Zamani krallığı
M.Ö. 825-775 Asurlular
M.Ö. 775-736 Urartular
M.Ö. 736-653 Asurlular 
M.Ö. 653-625 İskitler
M.Ö. 625-550 Med İmparatorluğu
M.Ö. 550-331 Persler
M.Ö. 331-323 Büyük İskender
M.Ö. 323-140 Selevkoslar
M.Ö. 140-85 Partlar
M.Ö. 85-69 Büyük Tigran İmparatorluğu
300.000. NÜFUSUYLA İMPARATORLUK BAŞKENTİ SİLVAN (TİGRANOKERTA)'dır.
M.Ö.69-M.S.53 Romalılar
BAŞKENT TİGRANOKERTA YAKILIP,YIKILMIŞTIR.
M.S. 53-226 Partlar-Romalılar
M.S. 226-395 Sasaniler-Romalılar
M.S. 395-589 Bizanslılar 
MARTYROPOLİS ve JUSTİNİANOPOLİS ADLARI İLE BÖLGENİN GARNİZON MERKEZİ KONUMUNDADIR. 
M.S. 589-591 Sasaniler 
M.S. 591-639 Bizanslılar
Nejat SATICI

c6-silvan-fot.nejat_satici.jpg

İSLAMİYETTEN SONRA

M.S. 639-661 Üç Halife Devri 
M.S. 661-750 Emeviler
M.S. 750-930 Abbasi Halifeleri
M.S. 930-979 Hamdaniler 
MEYAFARIKİN İKİNCİ MERKEZ DURUMUNDADIR.
M.S. 979-984 Büveyhoğulları
M.S. 984-1085 Mervaniler
MEYAFARKİN 101 YIL BAŞKENTLİK YAPMIŞTIR.
M.S. 1085-1093 Anadolu Selçukluları
M.S. 1093-1105 Şam Selçukluları
DİYARBAKIR BÖLGESİ KALELERİ'NİN HÜKÜMDARLARI MEYAFARKİN'DE TOPLANDI.
M.S. 1105-1109 1.Kılıçaslan adına Homurtaş
M.S. 1109-1115 Ahlat emiri 1.Sökman
M.S. 1115-1118 Sultan Gıyasettin-İzettin Karaca
M.S. 1118/1120-1185 Meyafarkin ve Mardin Artukluları (İlgaziler)
ARTUKLU DEVLETİNİN İKİ BAŞKENTİNDEN BİRİ MEYAFARIKİN'dir.
M.S. 1185-1199 Eyyubi Hanedanlığı
M.S. 1199-1259 Meyyafarıkin Eyyubileri
MEYAFARIKİN EYYUBİ'LERİNİN BAŞKENTİ SİLVAN'DIR.
M.S. 1259-1302 Moğollar
SİLVAN KALESİ YAKILIP,YIKILMIŞTIR.
M.S. 1302-1359 İlhanlılar
M.S. 1359-1375 İlhanlı-Akkoyunlu
M.S. 1375-1397 Karakoyunlu
M.S. 1397-1506 Timur Devri-Akkyuonlu
M.S. 1506-1524 Safevilerin ve Yerel Beyliklerin Mücadelesi
M.S. 1524-1923 Osmanlı İmparatorluğu 
Nejat SATICI


albat dagi-silvan-fot.nejat satici

Silvan Tarihtir, Tarihi koruyalım.

smim@benimadresim.com

nejatsatici@silvanresimleri.com

silvan, silvan resimleri, silvan fotoğrafları, silvan fotoları, silvan foto, malabadi foto, malabadi köprüsü fotoları, hasun, hasuni mağaraları, silvan kalesi, silvan evleri, silvan tarihi yerleri, silvan tarihi eserleri, silvan gezi yerleri, silvan camileri, Diyarbakır, Nejat satıcı, Diyarbakır resimleri, Diyarbakır fotoğrafları, Diyarbakır tarihi, nejat satici, Diyarbakır foto, Diyarbakır surları, Diyarbakır kalesi, diyarbakir resimleri, resim, fotoğraf, köprü, Diyarbakır manzaraları, diyarbakırspor, malabadi resimleri, diyarbakir, malabadi fotoğrafları, kulfa kapı, Silvan panoraması, Silvan manzaraları, Silvan görüntüleri, Silvan Diyarbakır, Silvan ilçesi, Silvan resim galerileri, mala beg, Silvanlılar, Silvanlı, minara kot, murat şenlikleri, ser hıvde, gülan, sere gülane, gülan şenlikleri, boşat, helda, başka, kaniya mazın, albat dağı, Tigranocerta, tigranokerta, martiropolis, martyropolis, justinianopolis, matur halah, maiperket, mipherket, muhargin, miyafarkin, meyyafarıkin, meyyafarkin, meyafarkin, meyafarkin, meyafarqin, mafarkin, mefarkin, meyyafarıqin, farkin, farqin, sliv, sliva, sılivan, sılivan, Silvan, sophenene, arzanen, Silvan görüntüleri, Silvan resim, Silvan resmi, Diyarbakir resim, kale, sur, kadayıf, puşi, puşu, hasır, karpuz, Diyarbakır Kadayıfı, Diyarbakır Puşisi (Puşu), Diyarbakır Hasırı (Bilezik) , Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Kavunu, Diyarbakır meyan şerbeti, ava suse, tarih, sanat, cami, kilise, minare, çan, han, hamam, mescit, küçe, sokak, amid, amed, amida, türbe, sahabe, peygamber, islam, roma, bizans, eyyubi hanedanlığı, mervani devleti, artuklu beyliği, selçuklu imparatorluğu, osmanlı imparatorluğu, akkoyunlu, dağkapı, urfakapı, yeni kapı, mardinkapı, tekkapı, burc, içkale, saraykapı, diyarbakir resmi, diyarbakır resmi, farkin, bismil, çermik, çınar, çüngüş, dicle, eğil, ergani, hani, hazro, kocaköy, kulp, lice, silvan, meyafarkin, diyarbekir örgü peyniri, diyarbakır bağ evleri, diyarbakır güvercinleri, diyarbakır yemekleri, diyarbekir resimleri, gap, güney

Kaynak: Nejat Satıcı


Yorumlar - Yorum Yaz


Hava Durumu
Anlık
Yarın
34° 39° 22°
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret182591
Takvim